Greppa logotyp

Vera

Programmet Vera är ett beräkningsverktyg för växtnärings­balanser, stallgödselmängder, gödslingsplan, klimatavtryck, energiåtgång och åtgärdsuppföljning i Greppa Näringen. Vera använder vi i första hand i vår rådgivning till lantbrukare.

Jordbruksverket har tagit fram programmet Vera som främst används i Greppa Näringens arbete med rådgivning.

Beräkningar Vera kan göra:

  • växtnäringsbalans
  • stallgödselberäkningar
  • gödslingsplan och utlakning
  • klimatberäkningar i klimatkollen
  • energikartläggning i energikollen
  • åtgärdsuppföljning

Support Vera

Under vecka 52 är Vera-supporten stängd, under vecka 1 når du supporten endast via e-post.

E-post: vera@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 64 80

Om Vera

Vera är lätt att använda men det gäller att vara noggrann vid inmatning av data för att resultatet ska gå att tolka. Du kan även använda programmet Vera som underlag vid miljö­prövningar eller annan miljöinriktad rådgivning. 

Du kan inte ta med kunder och beräkningar från Cofoten/Stank in Mind till Vera. Det beror på att programmen inte kommunicerar med varandra och att beräkningarna skiljer sig mycket åt. 

Observera att i dagsläget finns inte delarna växtskydd, maskinkostnadsberäkningar och system­analys som tidigare fanns i Cofoten/Stank in Mind. I framtiden kan det eventuellt bli aktuellt att arbeta in även maskinkostnadsberäkningarna i Vera.

Energi- och klimatkollen

Energikartläggning är en del Greppa Näringens rådgivare använder inom energikollen. Med tydliga avgränsningar och instruktioner i energikollen får du som användare möjlighet att höja kvaliteten i din rådgivning. I rapporten inom energikartläggningen får du även fram ett rådgivningsbrev.

Klimatkollen är helt integrerad i stallgödsel- och växtnäringsbalansberäkningarna.

Produktnyckel till rådgivare

Du som är rådgivare i Greppa Näringen hittar din produktnyckel i GNW-adm. Jordbruksverket ansvarar för programmet men tar inget ansvar för eventuella störningar på andra program som Vera kan orsaka. Det är inte tillåtet att kopiera eller sprida programmet. 

Om du inte är rådgivare – beställ Vera

Du som inte är rådgivare i Greppa Näringen kan köpa en grundinstallation av Vera. En licens för Vera kostar 1 000 kronor exklusive moms. Beställningen gör du via e-post till Vera. Du får sedan ett mejl i retur där du klickar på bifogad länk för att ladda ner programmet. Din produktnyckel till programmet får du i samband med beställningen.

Villkor för Vera

Licensen får du använda inom ett arbetsställe (kontor, skola eller liknade) enligt det avtal som båda parter undertecknar vid köp av programmet. Jordbruksverket ansvarar för programmet men tar inget ansvar för eventuella störningar på andra program som Vera kan orsaka. Det är inte tillåtet att kopiera eller sprida programmet. 

Rapportera in beräkningar i GNW-adm

Du kan rapportera in rådgivningar som är gjorda i Vera direkt i GNW-adm. Exportfilen måste vara skapad i Vera version 1.1.5.0 eller senare versioner.

Exportera beräkning från Vera till GNW-adm

För att exportera kundens alternativ från Vera, gå till alternativ och markera det alternativ du ska exportera. Tryck på knappen "Skapa exportfil till Greppa". Gå sedan till GNW-adm och importera samma fil där.

Flera kort för samma produkt i växtnäringsbalansen

Har du flera produkter med samma namn är den bästa lösningen att du i stället lägger in dessa som flera produkter med eget namn. Annars finns en risk att enbart ett av produktkorten visas i växtnäringsbalansen i GNW-adm. Däremot kommer all data med i importen. Rätt värden visas alltså i Vera men fel i GNW-adm. Under 2018 ska vi rätta till detta fel.

Indatablanketter

För att göra beräkningar i Vera behöver du indatablanketter att fylla i med uppgifter om gården. En indatablankett passar när du gör en växtnäringsbalans, beräknar stallgödsel och ska göra en gödslingsplan på djurgård och den andra använder du för indata från en växtodlingsgård.

Senast uppdaterad: 21 december 2018