Greppa logotyp

Vårt tillgänglighetsarbete

Webbplatsen greppa.nu är projektet Greppa Näringens webbplattform. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna där Jordbruksverket ansvarar för innehållet på webbplatsen.

En responsiv webbplats

Greppa.nu/adm är responsiv och anpassad för att fungera på såväl datorskärmar som surfplattor och mobiltelefoner.

En webbplats tillgänglig för alla

För att efterleva tillgänglighetsdirektivet har webbplatsen tagits fram med fokus på tydlighet, användbarhet, begriplighet och kompatibilitet. En stor del av innehållet på webbplatserna samlas under menyflikarna Rådgivning, Mallar, VERA, Kurser, Rådgivarnytt och ”För rådgivare”. Du hittar även länkar till det administrativa verktyget GMW och vår kunskapsbank. Användare kan enkelt söka fram innehåll med hjälp av filterfunktionen. Vilket, eller vilka, personer som ansvarar för olika sakområden är uppmärkt på respektive sida.

Kontakta oss om du upplever hinder

Om du på grund av brister på vår webbplats hindras från att ta del av vår digitala service kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2019-05-20.

Senast uppdaterad: 21 maj 2019