Greppa logotyp

Kurs om att starta och driva vattendragsgrupper

Datum: 18 september 2019
Plats: Safiren Katrineholm
Tid: kl. 9.30 (fika från 9.30-10.00) till kl. 16.00
Sista dag för anmälan: 3 september

Här hittar du preliminärt schema och vägbeskrivningPDF

Syftet med vattendragsgrupper inom Greppa Näringen är att väcka intresse och inspirera till åtgärder för förbättrad vattenkvalité i utvalda avrinningsområden. Kursens mål är att ge dig som rådgivare kunskaper kring hur man leder en vattendragsgrupp, hanterar eventuella konflikter och hur man kan jobba för att ge ökade kunskaper och att få fram lämpliga åtgärder. Fokus i kursen ligger på erfarenheter från utförda vattendragsgrupper. Kursen utgår delvis från en ny metodbeskrivning (se länk nedan) som ska vara ett stöd i arbetet.

Maten kostar 265 kr exkl. moms. Denna kostnad kommer Jordbruksverket faktura dig. Kostnaden kvarstår om du får förhinder efter sista dag för anmälan.

Har du frågor om kursen kontakta:
Anna Bjureus på e-post anna.bjureus@jordbruksverket.se eller ring 036-15 51 21.
Magdalena Nyberg på e-post magdalena.nyberg@jordbruksverket.se eller ring 036-15 85 19.

Greppa Näringens vattendragsgrupper

Här kan du läsa mer om Greppa Näringens vattendragsgrupper och ladda ner metodbeskrivningen.

Vattendragsgrupperna är uppbyggda kring en serie gruppträffar vilka leds av en diskussionsledare, som håller ihop den ”röda tråden” genom träffarna. Innehållet på träffarna ska bygga på de lokala förutsättningarna, ha anknytning till Greppa Näringens rådgivnings­moduler och anpassas efter deltagarnas intresse. De åtgärder som diskuteras ska vara relevanta i området, kunna leda till förbättrad vattenkvalité, vara frivilliga och vara ekonomiskt rimliga att genomföra för lantbrukare och markägare.Jag förstår att jag får en faktura på 265 kr exklusive moms för maten eftersom jag har anmält mig till kursen.  * (obligatorisk)
Jag förstår att jag får en faktura på 265 kr exklusive moms för maten eftersom jag har anmält mig till kursen.


Ange vad du arbetar med.  * (obligatorisk)
Ange vad du arbetar med.
Godkännande av hantering av personuppgifter * (obligatorisk)
Godkännande av hantering av personuppgifter

Jag godkänner att bilder tagna på mig vid kurstillfället får användas i ickekommersiella syften inom Greppa Näringen. Bilderna kommer inte att säljas vidare eller användas utanför Greppa Näringen. * (obligatorisk)
Jag godkänner att bilder tagna på mig vid kurstillfället får användas i ickekommersiella syften inom Greppa Näringen. Bilderna kommer inte att säljas vidare eller användas utanför Greppa Näringen.