Greppa logotyp

Starta och driva vattendragsgrupper

7 februari 2019, kl. 09.30-16.00 på Safiren i Katrineholm

Sista dag för anmälan är den 23 januari.

Kursens mål är att ge dig som rådgivare kunskaper kring hur du leder en vattendragsgrupp, hanterar eventuella konflikter och hur du kan jobba för att ge ökade kunskaper och att få fram lämpliga åtgärder. Fokus i kursen ligger på erfarenheter från utförda vattendragsgrupper. Kursen utgår också delvis från en ny metodbeskrivning som ska vara ett stöd i arbetet.

På kursen betalar du 263 kr för mat via en faktura. Du får fakturan efter den sista dagen för anmälan, så om du måste avanmäla dig kan det hända att du ändå får betala för maten.

Har du frågor om kursen eller om anmälan?
Kontakta Magdalena Nyberg på e-post magdalena.nyberg@jordbruksverket.se eller ring 036-15 85 19.

Greppa Näringens vattendragsgrupper

Syftet med vattendragsgrupper inom Greppa Näringen är att väcka intresse och inspirera till åtgärder för förbättrad vattenkvalité i utvalda avrinningsområden.

Vattendragsgrupperna är uppbyggda runt en serie gruppträffar ledda av en diskussionsledare, som håller ihop den ”röda tråden” genom träffarna. Innehållet på träffarna ska bygga på de lokala förutsättningarna, ha anknytning till Greppa Näringens rådgivnings­moduler och anpassas efter deltagarnas intresse. De åtgärder som diskuteras ska vara relevanta i området, leda till förbättrad vattenkvalitet, vara frivilliga och vara ekonomiskt rimliga att genomföra för lantbrukare och markägare.

Här kan du läsa mer om Greppa Näringens vattendragsgrupper och ladda ner metodbeskrivningen.

Jag vill anmäla mig till kursen. När jag anmäler mig förstår jag att jag får en faktura på 263 kr exklusive moms för mat under dagen. Fakturan skickas ut efter sista dag för anmälan. *
Multiple selectionPå vår webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter, http://greppa.nu/om-greppa/om-webbplatsen/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter.html.Jag godkänner att jag hamnar på bild som Greppa Näringen får använda på webbplatsen och i utskick. Greppa Näringen får inte sprida eller sälja bilderna vidare. *